Praktische richtlijnen COVID 19 patienten personeel en artsen

Algemeen

 • Aanvullende gedragsregels en hygiëne-eisen hangen aan de buitenkant van de kliniek en worden binnen herhaald. Deze worden ook op websites en bij het maken van telefonische afspraken gecommuniceerd.
 • Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek.
 • Er wordt zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Tijdens de telefonische intake worden de gedrags- en hygiëneregels besproken en gebruiken we het gesprek om:
 1. Triage uit te voeren. Dit is erop gericht om navraag te doen dat cliënten of hun gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben. De cliënt mag de kliniek niet betreden indien hij last heeft van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts. Ook indien een huisgenoot in thuisisolatie verkeert kan de cliënt niet komen.
 2. Verzoek om niet vroeger te komen dan noodzakelijk en om alleen te komen (zonder partner).
 3. Aangegeven wordt dat alleen per pin of contactloos kan worden betaald. Bij contante betaling kan alleen gepast worden betaald.

Cliënten

 • De cliënt wordt gevraagd alleen te komen. Begeleiders worden in principe niet toegelaten in de kliniek, zij moeten buiten (in de auto) wachten
 • Bij binnenkomst wordt aan de cliënt nogmaals naar klachten gevraagd. De cliënt met hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree en/of koorts wordt niet behandeld en verzocht direct te vertrekken.
 • Bij binnenkomst wordt de cliënt ook gevraagd de handen te desinfecteren en ziet daarop toe. Cliënt is verplicht dit te doen.
 • Afhankelijk van de grootte van de wachtruimte wordt een maximaal aantal cliënten toegestaan: richtlijn is 1 cliënt per 10 m2 vloeroppervlak. Stoelen op voldoende afstand plaatsen. Zie erop toe dat de opstelling niet wordt veranderd, of markeer de opstelling op de vloer. Indien er een lift is: markeer in de lift met tape op de vloer waar personen moeten staan >1,5m. Indien er een draaideur is naar de kliniek: geef aan dat er maar 1 persoon in de draaideur mag.

Medewerkers

 • Medewerkers worden schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de regels die er zijn ten aanzien van infectiepreventie.
 • Medewerkers die last hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree en/of koortskunnen niet in de kliniek komen. Als zij 24 uur vrij van klachten zijn kunnen ze weer werken. Voor medewerkers met gezondheidsklachten is een procedure geschreven, gebaseerd op het actuele RIVM beleid voor medewerkers met klachten.
 • Medewerkers met een huisgenoot in thuis isolatie komen niet in de kliniek, tot 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot.
 • Voor aanvang van de werkzaamheden wordt dagelijks aan de medewerkers gevraagd of er geen klachten zijn. Indien er wel klachten zijn moet de betreffende medewerker direct naar huis.
 • Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot patiënten en tot elkaar (collega’s).
 • Als er vaste baliemedewerkers zijn, kan worden besloten plexiglas voor de balie te bevestigen, ter bescherming van deze medewerkers binnen 1,5 meter zone.

Behandeling

 • In de behandelruimte zijn maximaal 3 personen aanwezig en zij kunnen > 1,5 meter afstand houden.
 • De medewerker werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5 meter zone en behoudt social distance. Omdat bekend is dat het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte een grote rol speelt bij de verspreiding van SARS-CoV-2, geldt tijdens de behandeling binnen de 1,5 meter dan medewerker en cliënt niet spreken met elkaar. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht. Zolang er landelijk schaarste is van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers, worden behandelingen waarbij deze middelen nodig zijn niet uitgevoerd.
 • Maskerbeleid:
  • Bij cosmetische behandelingen, die voor de intrede van het Coronavirus zonder (chirurgisch) mondmasker werden uitgevoerd, kunnen – wanneer de kliniek deze maatregelen in acht neemt -ook nu zonder (chirurgisch) mondmasker worden uitgevoerd. De NVCG volgt hierbij de ziekenhuisrichtlijnen voor niet-Coronazorg1.

De NVCG heeft kennisgenomen van de Leidraad Mondzorg Corona van tandartsen en mondhygiënisten. In die Leidraad wordt voorgeschreven om bij elke behandeling een mondmasker te dragen, hetgeen begrijpelijk is, omdat tandartsen en mondhygiënisten altijd een mondmasker dragen in verband met aerosolvorming bij de behandeling.Indien een chirurgisch mondmasker wordt gedragen, wordt gebruik gemaakt van een type II masker, conform EN 14683.

  • Het masker is medewerker gebonden en kan 4-8 uur achtereen worden gedragen. Het masker is op of af, het mag niet onder de kin worden gehangen.
  • Na het afzetten van het masker de handen desinfecteren of wassen.
  • Zichtbaar verontreinigde of beschadigde maskers direct weggooien en niet bewaren.
 • Zoals gebruikelijk dragen behandelaren handschoenen tijdens de behandeling en tijdens bereiding van medicatie. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt. Medewerkers passen handhygiëne toe voor en na de behandeling.

Inrichting en verzorging van de kliniek

 • Twee keer per dag worden alle tastvlakken in de behandelkamer (zoals toetsenborden, muizen, deurklinken) gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%.
 • De kliniek wordt dagelijks huishoudelijk gereinigd, het is inzichtelijk dat dit ook werkelijk gebeurt.
 • De kliniek is zo ingericht dat het mogelijk is in alle ruimtes >1,5 meter afstand te houden.
 • Eventuele koffiemachines, tapwater automaten etc. zijn buiten gebruik gesteld. Er worden geen etenswaren in de kliniek verstrekt.
 • Gezamenlijk te gebruiken tijdschriften, folders en kinderspeelgoed zijn verwijderd.
 • Ook in kantoorruimtes, pantry’s, koffiekamers etc. is het voor medewerkers mogelijk 1,5 m afstand te houden.
 • Richt dienstroosters en pauzes zo in dat afstand houden tussen collega’s mogelijk is.